علی فاطمه
15 شهريور 1400منتظر شما هستیم
violet
  • روز
  • ساعت
  • دقیقه
  • ثانیه

عروس و داماد
جدید ترین تصاویر وب سایت
violet

به نام آنکه عشق را آفرید
border-violet

15 شهريور 1400

flower

ساعت 9:14 دقیقه

border-violet

خدا هدیه ای به آدم دادو مهر حوا را به دل او انداخت،باید آسمان را آذین می بست،ستاره ها را برق می انداخت،خدا لبخند زد،تنهایی فقط زیبنده خودش بود!در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند!

موقعیت مراسم
می توانید از طریق نقشه ی زیر موقعیت تالار را پیدا کنید
violet


دریافت مسیر

تالار پذیرایی طوبی

تهران - باغ تالار طوبی
تلفن : 021-44224422